Ki a Scrum Master? – A Scrum Master szerepkör jelentése

A Scrum keretrendszer mindössze három felelősségi kört határoz meg: a Product Owner, a Scrum Master és a Developerek (termékfejlesztők) szerepkörét. A felelősségi körök tiszták, határaik élesek és egyértelműek:

– A Product Owner a termék üzleti felelőse, az ő döntése, hogy mit fejleszt a csapat,
– A Scrum Master felelős a termékfejlesztési folyamatokért,
– A Developerek pedig értelemszerűen a termék elkészítéséért, valamint az ehhez szükséges technikai döntések meghozataláért felelősek.

Olyan helyzettel még nem találkoztunk, ahol egy szervezet megkérdőjelezte volna, hogy szükség van a tényleges termékfejlesztési feladatok elvégzésére, azaz a termék elkészítésére. Megesett, hogy kétkedéssel fogadták, valóban külön embert igényelnek-e a termékkel kapcsolatos üzleti döntések, de ez sem gyakran. A fenti három felelősségi kör közül a Scrum Masteré, azaz a folyamatok fejlesztése és támogatása az, amit a leginkább próbálnak megúszni az agilitásban kezdő szervezetek, ahogy erről korábbi cikkünkben is írtunk. Járjuk tehát körül részletesebben, ki az a Scrum Master és miért olyan fontos az ő szerepe.

Mi a Scrum Master feladata?

„A Scrum Master felelős a Scrum Team eredményességéért”, írja a Scrum útmutató. Ennél nagyobb felelősséget nehéz elképzelni. De miért jelenik ez meg külön felelősségként? Miért nem a Product Owner vagy a Developerek felelősségi körének része az eredményesség, akár megosztva közöttük?

Mielőtt válaszolnánk, érdemes tisztázni, hogy eredményesség alatt a folyamatokból származó eredményességet értjük. Nem tartoznak ide tehát például a nyilvánvaló és feloldhatatlan kompetenciahiányok – ha egy operában a drámai koloratúrszoprán szerepét egy jóképű basszusra osztjuk, nem remélhetünk nagy sikert. Az efféle problémákkal a Scrum azonban nem foglalkozik. Nem azért, mert nem fontosak, hanem mert kívül esnek a Scrum, sőt az agilitás fókuszán, azaz a szigorúan vett termékfejlesztésen. (A Scrum jelentéséről itt, a Scrum és az agilitás kapcsolatáról pedig itt olvashatod korábbi írásainkat.)

Visszatérve az eredményesség kérdésére, a legegyszerűbb, ha a Scrum Masterre úgy tekintünk, mint egy sportcsapat edzőjére. Hogy az edzőket valóban felelőssé teszik csapatuk sikeréért, azt az elbukott mérkőzések, bajnokságok utáni edzőelbocsátásokról szóló hírek tanúsítják.

Free A Coach Making a Plan for the Team Stock Photo

Mit tesz a Scrum Master az eredményesség érdekében?

„… lehetővé teszi a Scrum csapat számára, hogy saját munkamódszereit javítsa, a Scrum keretein belül maradva”, folytatódik a Scrum útmutató leírása a Scrum Masterről. Ez a rövid mondat nagyon sok információt tartalmaz. Nézzük apránként!

„… lehetővé teszi …”

Kétféle feltételt kell a Scrum Masternek megteremtenie: külső és belső feltételeket. 

Belső feltételek például:

– a csapat lássa meg a fejlesztési, fejlődési lehetőségeket
– a csapat legyen motivált a munkamódszerek javítására
– a csapatnak legyenek megfelelő tudásbeli, „szoft” eszközei a javítások megfogalmazására és végrehajtására

Külső feltételek például:

– a csapat kapjon megfelelő visszajelzéseket
– a csapatnak legyen ideje és energiája időnként megállni, értékelni a helyzetet és javítani
– szükség esetén a csapat kapjon segítséget a szervezet többi részétől
– a csapatnak legyenek megfelelő fizikai eszközei a javítások megfogalmazására és végrehajtására

„… a Scrum csapat számára …”

Azaz a Scrum Master támogatja mind a Product Ownert, mind a Developereket. Nem húz egyikükhöz sem, a célja a folyamat és a csapat eredményességének növelése és az egyensúly biztosítása. Jó Scrum Master nélkül könnyen sérülhet a folyamat: az erős Product Owner ledominálhatja a fejlesztőket, irreális elvárásokkal olyan munkamennyiséget hajthat ki belőlük, ami a minőség rovására megy. A gyenge Product Owner mellett ugyanakkor lelassulhat a sebesség, így feleslegesen megnőhet a termékfejlesztési idő, ezzel együtt pedig mind a költségek, mint a kései piacra lépéssel járó kockázatok.

„… hogy saját munkamódszereit javítsa …”

A Scrum Team saját munkamódszereinek birtokosa, hatáskörükön belül teljes szabadsággal rendelkeznek. (Erről és az önszerveződés valódi jelentéséről korábbi cikkünkben olvashatsz.) 

„… a Scrum keretein belül maradva …”

A sikeres Scrumos működés előfeltétele, hogy minden csapattag megismerkedjen a keretrendszerrel. Mindemellett nem várható el tőlük, hogy átlássák az esetleges folyamatjavítási ötletek mellékhatásait, hiszen a fő szakmájuk továbbra is üzleti szakértő, termékfejlesztő mérnök, stb. Ezért is van szükség a keretrendszert mélységeiben átlátó Scrum Masterre, aki figyelmeztetheti a csapatot, ha olyan irányba változtatnának, ami sérti a Scrum kereteit. Természetesen a keretek betartása nem önmagáért a Scrumért fontos, hanem azért, hogy a Scrumtól elvárt eredmények valóban megszülethessenek. (Kiváló példát olvashatsz erre a Nem kell a retrospektív, mi annyira jók vagyunk, hogy menet közben foglalkozunk a problémákkal című cikkünkben.)

Milyen egy jó Scrum Master?

A Scrum Master tehát kapocs a csapaton belül, de kapocs a csapat és a szervezet többi része között is.

Ahogy a jó edző is ismeri a játékszabályokat, természetszerűleg fontos, hogy a Scrum Master értsen a Scrumhoz. Viszont, mivel az alapok gyorsan megtanulhatóak, ennél sokkal fontosabb, hogy érdeklődjön a keretrendszer iránt, keresse, kutassa a különböző technikákat, praktikákat, amikkel segítheti csapatát.

Fontos, hogy értsen ahhoz a területhez, amelyen a csapata dolgozik. Ahogy az edzőtől nem várjuk el, hogy tudjon gólt rúgni, de azt igen, hogy értse, mi az a gól és mire van szükség hozzá, a Scrum Masternél is inkább a megfelelő technikai affinitás a fontos, semmint az erős termékfejlesztői tudás. A Scrum Master fel kell ismerje, ha a csapat megakadt, akkor is, ha a csapat maga még nem jött rá erre. Szükség esetén fordítania és mediálnia kell tudni a Developerek és a Product Owner, vagy a Scrum Team és a szervezet többi része között.

A legfontosabb azonban, hogy a Scrum Masternek jó soft skilljei, puha-skilljei legyenek. A Scrum Master emberekkel dolgozik, ezért a fenti, tanulható készségeknél sokkal fontosabb, hogy legyen érzéke a kommunikációhoz, képes legyen meghallgatni, tanítani, magyarázni, motiválni, mediálni, visszajelezni, stb.

„A Scrum Masterek igazi vezetők, akik a Scrum csapatot és a nagyobb szervezetet szolgálják”, írja a Scrum útmutató.

Kiből lehet jó Scrum Master?

A fenti hármasból: Scrum tudás, technikai tudás, soft skillek / puha-skillek, ha csak egyet választhatunk, a harmadik legyen az. A puha-skillek (amiket olykor people skilleknek is neveznek) a Scrum Master legfontosabb készségei, és ezek megtanulása tart a legtovább, olyannyira, hogy egyes szakírók kételkednek is a tanulhatóságukban.

Nehezebb, de ugyanennyire fontos, hogy a csapat megbízzon a Scrum Masterben. Ez különösen olyankor lehet nehéz, ha agilis átálláskor a Scrum Masternek kiszemelt személy korábbi pozíciója ütközik a Scrum Masteri szereppel. Hiába ígéri meg a pénteken még vaskezű command-and-control menedzser, hogy hétfőtől motiváló és támogató coach lesz, kicsi az esélye, hogy ezt a csapat elhiszi. Keressünk olyan jelöltet a Scrum Masteri szerepre, aki legalább nullából indul, és nem minuszból.

Hogyan legyél Scrum Master? 

Bár a tréningek elengedhetetlenek, mind az alap módszertani képzés, mint a dedikált Scrum Masteri képzések, a valódi tudást csak a tapasztalat hozhatja meg. Ha van lehetőséged részt venni agilis bevezetésben, mindenképp ragadd meg, mert néhány hónap alatt többévnyi tudást leshetsz el a tanácsadóktól.

Bár a Scrum útmutató szerint a Scrum bevezetése is a Scrum Master feladata („A Scrum Master felelős a Scrum meghonosításáért a Scrum útmutatóban leírtaknak megfelelően. Ezt úgy éri el, hogy minden szereplőnek segít megérteni a Scrum elméletét és gyakorlatát, mind a Scrum Teamben, mind a szervezetben.”), tapasztalatunk szerint ez külső segítség nélkül nem szokott sikerülni.

A Scrum Master szerepköre folyamatos tanulást kíván. Szerencsére a keretrendszer is fejlődik, az agilitás irodalma hatalmas és az agilis közösségen belül természetes a tudásmegosztás. De nem csak a módszertan fejlődése miatt fontos az élethosszig tanulás. A Scrum Master feladata talán napról-napra, de Sprintről-Sprintre egész biztosan változik. Az a Scrum Master attitűd, ami egy teljesen kezdő csapatnál értékes, egy tapasztalt és összeforrott csapatot már gátolhat. A jó Scrum Master tehát együtt változik a csapatával, hiszen csak így képes segíteni és támogatni azt.

Scrum Master fizetés

A Scrum Master fizetése jelentősen változhat a helyszín, tapasztalat, iparág és vállalat mérete szerint. Magyarországon például egy Scrum Master átlagos havi bruttó fizetése nagyjából 800 000 és 2 000 000 forint között mozog a 2024-es Hays Salary Guide szerint. A keresett és tapasztalt Scrum Masterek számára Budapesten vagy más nagyvárosokban a fizetések általában a skála felső felén helyezkedhetnek el. Emellett az olyan releváns tanúsítványok megszerzése, mint a Certified ScrumMaster (CSM), gyakran jobb karrierkilátásokat és magasabb fizetési lehetőségeket eredményezhetnek az ilyen szerepkörben dolgozóknak.

Certificate vagy nem Certificate?

Ahogy fentebb említettük, a képzések szükséges, de nem elégséges feltételei a Scrum Masterré válásnak. Azonban képzésből sem mindegy, hogy milyenre esik a választás: ha fontos szempont a nemzetközi certificate, oklevél – hiszen ki ne akarna Linkedinen elbüszkélkedni vele – akkor a Certified ScrumMaster tréninget ajánljuk.  

“Certified ScrumMaster” címmel több képzőnél is találhatunk tréninget, azonban érdemes leellenőrizni, hogy ki a certificate kiállítója: a Sprint Consulting certified tréningjein a Scrum Alliance (a legnagyobb és legbefolyásosabb szakmai agilis közösség és szervezet) bizonyítványát szerezheted meg, de létezik még Scrum.org, ICAgile, és több, nemzetközi szinten kevésbé (el)ismert minősítő szervezet a felsoroltakon kívül. 

Ha kevésbé a certificate, hanem inkább a megszerezhető tudás mélysége a prioritás, akkor Advanced Scrum Master tréningünkön is részt vehetsz, a magyar és nemzetközi piacot és szakmát jól ismerő tanácsadóink vezényletével. A képzés végén vizsga nélkül megszerezheted saját, Sprint Consulting-bizonyítványunkat (amely magyar viszonylatban az egyik legnevesebbnek számít). Ez a képzés gyakorlati Scrum és agilis tapasztalatokat igényel, és egy haladó szintű eszköztárat nyújt a résztvevőknek, amellyel a még magasabb szintre emelhetik a vállalati agilitást.

Összegzés

Ahogy egyetlen profi sportcsapat sem próbál meg edző nélkül boldogulni, úgy a termékfejlesztő csapatoknál is elengedhetetlen a Scrum Master szerepe. Egy jó Scrum Master megsokszorozhatja a csapat, és ezáltal az egész szervezet eredményességét.